Pripun Prospek 2021 Kisanak?

InsyaAllah cerahhhh, nggih. Dipikir alon-alon mawon, Lurrr. Mboko siji digarap. Sek penting sehat bagas waras kabeh sakkaluwarga. Kuwi wis prestasi sing mongkokake. Prasasat nek pit-pitan, le nyetel gear rasah dhuwur-dhuwur, le medal kabotan. Stamina ra cukup. Setel kendo mawon ning ajeg, bar kuwi diundhakke mboko sithik. Nek kebanteren, di-rem, eling nek perjalananmu kui ora dhewekan 😃

Oleh karena itulah mari kita memulai Januari 2021 dengan menikmati self-made kupat sayur (gori aka nangka muda). Hangat, segerrr, renyah, gurihhhh. Semoga tahun 2021seperti itu juga 🙂